گوش جانم شنو

هوشیاران می گویند که کارگردان اول و دوم و گروه مشاورین و بازیگردان نمایش هستی
سخت ترین و پیچیده ترین بازی ها و بالاترین امتیاز و جایزه را به توانا ترین و قوی ترین و هوشیارترین و مدبرترین و زبل ترین و بهترین بازیگرشون می دهند و بر این انتخاب و سلیقه خود تبریک هم می گویند.
ما منتظران ظهور خود را برای خدمتگزاری در عصر ظهور مولا مهدی آماده می کنیم و از هیبت و پیچیدگی های مسئله های امروز هم هراسی نداریم و ما خود را برای مواجه با نکات بزرگتر مهیا می کنیم این ها که چیزی نیستند
اصل رازداری می گوید که دریافت ها و مواهب معنوی ات را برای خودت نگهدار و نه حتی عنوانش را برای همنشینان زمینی ات بر ملا مکن
چون مردم قدر خدا را هم نداشته اند که خود او در چند بار فریاد می زند و ما قدرالله حق قدره یعنی حقیقت قدر شناسی و قدر مرا آنطور که شایسته است نمی شناسند و ما هم بنده همین خداییم
که اصلا ما را آنطور که در حد ما است نمی شناسند
و قدر ما را ندارند
و قدر ما را ندارند
ما از متصل های به خود او هستیم و باک از نشناختن ها نداریم
و ما باک نداریم زیرا که او که باید ما را بشناسد و قدر بداند و حق ما را بدهد سرور ما است
او همان است که نه خوابش می برد و نه حتی چرت او را فرا می گیرد
او ست که در ترازویش حساب ذره هم مواظبت می شود
اوست که تعداد و و اندازه ناله های دردمندانش را می داند و پاسخ می دهد و با هر آه ما او چند جانم می گوید
همه هستی ما از ندای جانم جانم های اوست این گوش جانم شنو را هم خود به ما داده است ولی دیگران که خوابند بگذار بیدار نشوند و همه صداها از لالایی خود او بر ما باشد
صبح وصال و زمان ظهور مولا مهدی نزدیک است و نظارت تامه او بر ما در همین زمان هم برقرار است مواظبت ها و مراقبت ها و سطح تقوی و دقت و شوق و اشتیاق را بالا ببریم تا محبوب مادرش نرجس خاتون باشیم
تا بواسطه فیض لطف وساطت ایشان ما هم مقرب تر گردیم انشالله

/ 2 نظر / 4 بازدید
رحمن

سلام خسته نباشید متن زیبایی ست اما خبر از" صبح وصال و زمان ظهور مولا مهدی نزدیک است " دلهره آور است به دو جهت : 1- خیلی های از ما آمادگی اش را نداریم 2-خیلی های از ما کاری نکرده ایم که لایق ظهور ایشان باشیم

رحمن

چقدر پنجره ها را بی بهار بگذاری ؟ و یا نیایی و چشم انتظار بگذاری مگر قرار نشد شیشه ای از آن می ناب برای روز مبادا کنار بگذاری ؟ بیا که روز مبادای ما رسید از راه که گفته است که ما را خمار بگذاری ؟ درین مسیر و بیابان بی سوار خوشا به یادگار خطی از غبار بگذاری گمان کنم تو هم ای گل بدت نمی آید همیشه سر به سر روزگار بگذاری نیایی و همه ی سررسیدهامان را مدام چشم به راه بهار بگذاری جواب منتظران را بگو چه خواهی داد همین بس است که چشم انتظار بگذاری ؟ به پای بوس تو خون دانه می کنیم و رواست که نام دیگر ما را انار بگذاری گمان کنم وسط کوچه دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری چراغ بر کف و روشن بیا مگر داغی به جان این شب دنباله دار بگذاری سعید بیابانکی