چرا به امام رضا(علیه‏السلام) ضامن آهو می‏گویند؟

در این باره، به دو گزارش تاریخى اشاره مى‏کنیم:
1. امام پس از ورود به نیشابور دستور ساخت حمام، حفر قنات و ساخت حوض آب را در جوار مسجد داد و این مکان به گرمابه رضا (علیه‏السلام) شهرت یافت. در آنجا ماده آهویى به آن بزرگوار پناه آورد؛ به این مصرع از شعر ابن حماد شاعر توجه کنید:
«الذى لاذبه الظبیه و القوم جلوس..؛ کسى که آهو بدو پناه برد در حالى که مردم نشسته بودند».(1).
2. شخصى بنام عبدالله که زیدى مذهب بود واعتقادى به امامت امام رضا (علیه‏السلام) نداشت، مى‏گوید: همراه امام بودیم و در صحرا گله آهویى پیدا شد ناگاه آن سرور به یک بچه آهویى اشاره کرد، دیدیم فوراً آن بچه آهو آمد تا برابر آن حضرت ایستاد و امام(علیه‏السلام) دست مرحمت بر سر آن بچه آهو کشید و او را به غلام خود سپرد. در آن حال بچه آهو مضطرب شد و خواست به چراگاه خود برگردد. آن حضرت سخنى با آن بچه آهو فرمود که ما نفهمیدیم، لکن بچه آهو آرام گرفت و از اضطراب افتاد! چون این پیش آمد شد، آن حضرت به من فرمود: آیا ایمان نیاوردى؟ یعنى: پس از دیدن این معجزه به امامت من اعتقاد پیدا نکردى؟ عرض کردم: چرا اى آقاى من! تویى حجت خدا و من توبه مى‏نمایم به سوى خدا از اینکه تا حال قایل به امامت تو نبودم. آنگاه آن حضرت به آن بچه آهو فرمود: اینک برو به سوى چراگاه خود آن بچه آهو شروع کرد به گریه کردن و دیدیم اشک از چشمان او جارى شد و خود را به آن جناب مى‏مالید. آنگاه آن حضرت رو به من کرد و فرمود: آیا مى‏دانید این بچه آهو چه مى‏گوید؟ عرض کردم: خدا و پسر پیغمبرش اعلمند فرمود مى‏گوید: چون مرا به جانب خود خواندى و من اطاعت کرده و به خدمتت آمدم امید داشتم که از گوشت من تناول فرمایى لکن حال که مرا مرخص فرمودى من گریان و محزونم که قابل نبودم از گوشت من بخورى تا به آن فیض برسم.(2)
ضامن آهوست چشمان دو شهد روشنت 
کاش آهوى بیابان دو چشمت مى شدم‏
غرق در دریاى عرفان دو چشمت میشدم 
کاش یک شب میشدم خیس نگاه سبز تو 
شاهد اعجاز باران دو چشمت میشدم 
کاش یک شب نور مینوشیدم از چشمان تو(3)
پی نوشت هاک
1) مناقب، ج‏4، ص 348. 
2) سید هاشم بحرانى، مدینه المعاجز، 
3) رضا اسماعیلى

 

http://zaerin.ir/default.php?read=por&id=671

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

ممنون از لطف شما انشالله استفاده خواهم کرد فقط خواهش میکنم اگر فراموش کردید رای بدید بیاید و رای بدید.التماس دعا