نشانی های قبل از ظهور در نهج الفصاحه

حضرت رسول گرامی اسلام (ص) در کتاب شریف نهج الفصاحه می فرمایند:

لیاتیّنّ علی النّاس زمان المومن فیه اذّل من شاته

زمانی بر مردم فرا می رسد کهدر آن مومن از بهای گوسفندش هم ذلیل تر می گردد

صفحه:21   روایت:62

حضرت رسول گرامی اسلام (ص) در کتاب شریف نهج الفصاحه می فرمایند:

انّ من اشراط السّاعه ان یرفع العلم و یظهر الجهل و یفشو الزّنا و یشرب الخمر و یذهب الرّجال و یبقی النّساء حتّی یکون لخمسین امراه قیّم واحد

از شرایط پیش از ظهور قائم (عج) آن است که علم و آگاهی های دینی از بین مردم می رود و جهالت ها و نادانی های افراد بر جامعه و مردم حاکم می شود و زنا رواج پیدا کرده و شراب نوشیده می شود و مردان رفته و کم می شوند و زنان باقی می مانند تا حدی برای هر پنجاه زن تنها یک سرپرست و قیم باقی می ماند

صفحه:21   روایت:63

حضرت رسول گرامی اسلام (ص) در کتاب شریف نهج الفصاحه می فرمایند:

ثلاثه اذا رایتهنّ فعند ذلک تقوم السّاعه خراب العامر و عماره الخراب و ان یکون المعروف منکرا و المنکر معروفا و ان یتمرّس الرجل بالامانه تمرّس البعیر بالشجره

سه نشانه است که اگر آن ها را دیدی ظهور حضرت اباصالح المهدی امضا خواهد شد: ویران شدن آبادی و آباد شدن ویرانه ها و این که عمل معروف دین خدا منکر جامعه باشد و منکر خداوند معروف اجتماع تلقی گردد و این که مرد، امانت و امانتداری را بازیچه قرار می دهد همان طور که شتر، درخت را به بازی می گیرد

صفحه: 22  روایت :64

/ 0 نظر / 4 بازدید