قدرت حجت حق

ابوحمزه نصیر؛ خادم امام حسن عسکری (ع) نقل می کند که امام حسن عسکری (ع) خادم های زیادی از ترک و رومی و صیقلانی (اسلاوها) داشتند و مکرر دیده شد که با آنها با زبان خودشان سخن می گفته اند؛ ابوحمزه دچار شگفت شده که ایشان که در مدینه متولد شده و تا زمان شهادت امام هادی او را بر کسی عرضه نکرده اند؛ پس چگونه این همه زبان های مختلف را یاد گرفته اند؟ چون این مطلب در دل ابوحمزه خطور کرد، امام حسن عسکری (ع) به سوی او روی آوردند و فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی حجت خود را از دیگر مخلوق هایش ممتاز آفریده، شناخت هر چیزی را به او عطا فرموده، او همه زبان ها، نسب ها و رویدادها را می داند، وگرنه میان حجت خداوند و دیگران فرقی نمی شد.

ارشاد مفید – ص 322.

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

سلام (او برترین است و بهترین آفریده شده تا بتواند جهانی را از نو بسازد و زندگی بخشد .انشالله) اللهم عجل لولیک الفرج