با تو می مانم

قالت فاطمه الزهرا علیها السلام:

روحی لروحک الفداه و نفسی لنفسک الوقا - یا ابااحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک

علی جان جانم فدای تو جان و روح من سپر بلاهای جان تو باد یا اباالحسن همواره با تو خواهم بود اگر تو در خیر و نیکی بسر ببری با تو خواهم بود و اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی با زبا تو خواهم ماند.

کوکب الدری جلد اول صفحه 196

/ 0 نظر / 26 بازدید