مهدی صاحب ولا

شد زمان از فروغ ماهــــرویی آسمـــانی روشــــن

زمیـــــن روشن زمــــان روشن مکــان  روشن

نظیــــــر مشتــــری و زهـــــره و ناهید، امشــــب شد

قــــــــلوب خاکیــــــان و سینه ی افلاکیـــــــان روشن

نه تنــــها چشم زهـــــرا (س) و علی (ع) و اولاد پاکشان 

ز نور فیاض مهدی صاحب ولا روشن

/ 0 نظر / 28 بازدید