مخالفان حضرت قائم (عج)

  کندوکاو درباره مخالفان، نشان مى دهد سواى مستکبران که در سر لوحه قهر سپاه مهدى ارواحنا له الفداء قرار دارند، بیشترین کارشکنى ها از جانب کسانى است که ادعاى موافقت با امام دارند و خود را از منتظران حضرت مهدی ارواحنا له الفداء مى دانند . اینان، امام را نه به خاطر پیاده کردن اسلام اصیل، بلکه براى همراه کردن امام با آرزوها و هوس هاى خود مى خواهند. پس از پیوستن به امام، چون کارها را بر وفق مراد خود نمى بینند و ناچارند از منافع نامشروع خود درگذرند، به توجیه اهداف خود روى مى آورند و با سلاح دین و مذهب به جنگ امام مى روند که به فرموده امام صادق علیه السلام چه بسیار از کسانى که ادعاى پیروی او را دارند، ولى پس از ظهور حضرت، از او روى مى گردانند. [1]این جا به برخى از این افراد یا گروه ها اشاره مى کنیم:

راحت طلبان : راحت طلبى ریشه در خودپرستى دارد و خودخواهى منشأ همه مفاسد است . جمعى از مسلمانان مکه، پیش از هجرت به مدینه، خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده ابراز مى داشتند: مورد آزار دشمنانیم، اگر اجازه دهى با دشمنان مى جنگیم . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اکنون مأمور به مبارزه نیستیم. دست نگه دارید. نماز بخوانید و زکات بدهید . پس از هجرت به مدینه و ایجاد آرامش نسبى در آن شهر، پس از آن که دستور جهاد نازل گشت، زبان به اعتراض گشودند که خدایا، چرا فرمان نبرد دادى و آن را مدتى به تأخیر نینداختى. قرآن، ریشه ترس و وحشت آنان را راحت طلبى مى شمرد و مردم را نسبت به فرجام آن هشدار مى دهد. [2]امام خمینى در طرز تفکر راحت طلبان مى گوید: مى گویند: اگر حضرت صاحب، خودشان مقتضى مى دانند، براى جهاد و مبارزه تشربف بیاورند، من که دلم براى اسلام بیشتر از آن حضرت نسوخته است و حضرت هم که این ها را مى بیند، خودشان بیایند، چرا من این کار را بکنم.... [3]امام صادق علیه السلام مى فرمایند اگر شما براى یارى ما دعوت شدید، خواهید گفت: ما در تقیه هستیم و نمى توانیم شما را یارى دهیم.... [4]

2. جمود اندیشان : همیشه ظاهرگرایان از مهم ترین موانع احیاى دین و تحولات اجتماعى بوده اند. کسانى که به باطن و روح دین توجه نکرده و افق درکشان فراتر از پوست و قالب را نمى نگرد، لذا موجب مى شود که در زمان هاى حساس، تکلیف را نشناسند و به رویارویى پیامبر و امامان کشانده شوند . در جریان نزول آیه روزه و نماز مسافر، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفر، دستور افطار دادند و خود روزه گشودند، ولى گروهى که به خیال مقدس مأبانه خود، هر سختى ثواب دارد، به روزه ادامه دادند. پیامبر با آنان برخورد کرد و به ایشان لقب گناهکار داد. [5]

امام صادق علیه السلام مى فرماید: آزردگى هایى که مهدى ما از روى نادانان روزگار خود متحمل مى شود، بیش از زحماتى است که به پیامبر از جاهلان زمان خود وارد شده . گفتم: چگونه؟ فرمود: پیامبر در زمانى برانگیخته شد که مردم، سنگ و درخت و چوب مى پرستیدند. قائم، آن گاه که قیام کند، مردم علیه او قرآن را تاویل مى کنند. [6]

3 کافران و منافقان :دو چهرگان که آینده خود را در خطر مى بینند، با پخش شایعه و همکارى با گروه هاى معارض، دشمنى خود را آشکار مى کنند . در مناطق مرزى، با دشمنان خارجى همدست مى شوند و در مرکز خلافت کوفه آشکارا با امام مى جنگند. حضرت پس از درهم شکستن مقاومت مخالفان، پیروزمندانه وارد کوفه مى شود و منافقان را در ردیف سایر فرقه هاى منحرفِ نافرمان از میان بر مى دارد. [7]مقدس مآب

کسانى هستند که به ظاهر، خود را به قداست و تقوى آراسته مى کنند و از درون به بیمارى خود خواهى و خود پسندى دچارند و عوام الناس آن ها را مقدس مى پندارند .

طبق روایات بیشترین کار شکنى ها علیه حضرت از طرف کسانى است که ادعاى موافقت با امام را دارند و خود را از منتظران حضرت مهدی ارواحنا له الفداء مى دانند .اینان، امام را نه به خاطر پیاده کردن اسلام اصیل، بلکه براى همراه کردن امام با آرزوهاى خود مى خواهند . اینان چون کارها را بر وفق مراد خود نمى بینند، با سلاح دین و مذهب به جنگ امام مى روند که به فرموده امام صادق علیه السلام: چه بسیارکسانى که ادعاى پیروى او را دارند، ولى پس از ظهور از او رو برمى گردانند[8] امام باقر علیه السلام مى فرماید: ...حضرت مهدى ارواحنا له الفداء به سوى کوفه رهسپار مى شود. در آن جا شانزده هزار نفر از بتریه، مجهز به سلاح در برابر حضرت مى ایستند آنان قاریان قرآن و دانشمندان دینى هستندکه پیشانی هایشان از عبادت بسیار، پینه بسته، چهره هاى آن ها بر اثر شب زنده دارى زرد شده و نفاق سراپاى شان را پوشانده است. آنان یک صدا فریاد بر مى آورند، اى فرزند فاطمه علیه السلام از همان راه که آمده اى برگرد، زیرا به تو نیازى نداریم. حضرت مهدى ارواحنا له الفداء در پشت شهر نجف، از ظهر روز دوشنبه تا شامگاه بر آنان شمشیر مى کشد و همه را مى کشد. [9]منافقان

از جمله مخالفان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء هستند. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 25 سوره مبارکه فتح، لو تزیلوا..... فرمود: خداوند، در صلب کافران و منافقان، امانت هایى از مؤمنان دارد . حضرت قائم ما ظهور نمى کند، مگر آن که آن امانت ها را خداوند از صلب آنان بیرون مى آورد و آن مؤمنان متولد مى شوند پس ازآن، حضرت کافران و منافقان را به قتل مى رساند و فرمود: هنگامى که حضرت قائم ارواحنا له الفداء قیام کند، نیازى ندارد که از شما درخواست یارى کند و نسبت به بسیارى از شما منافقان، حد خدا را جارى مى کند. [10]

امام حسین علیه السلام به فرزندش امام سجاد علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که خون من از جوشش باز نمى ایستد تا این که خداوند، مهدى ارواحنا له الفداء را برانگیزد.آن حضرت به انتقام خون من، از منافقان فاسق و کافر، هفتاد هزار نفر را مى کشد. [11]امام باقر علیه السلام نیز فرمود : چون قائم قیام کند... به کوفه مى آید و در آن جا همه منافقان را به قتل مى رساند و کاخ هاى آنان را ویران مى کند و با جنگجویان آنان مى جنگد و آن قدر از آنان مى کشد تا خداوند خشنود گردد. [12]

 
[1] میزان الحکمة رى شهرى ج 1 ص 292.

[2] تفسیر قمی على بن ابراهیم قمی ج1 ص 44 1 ذیل آیه 71 سوره نساء.

[3] امام و روحانیت، مجموعه دیدگاه ها و سخنان امام درباره روحانیت ص 206.

[4] وسائل الشیعه ج 11 ص 483.

[5] تفسیر نور الثقلین ج1 ص 165.

[6] غیبة نعمانى ص 322.

[7] بحار الانوار ج 52 ص 388.

[8] میزان الحکمه ج 1 ص 292.

[9] غیبة طوسی ص 283 اثبات الهداة ج 3 ص 516 بحارالانوار ج 2 ص 598.

[10] غیبة نعمانى ص 34 1 بحار الانوار ج52 ص 230.

[11] کمال الدین ج 2 ص 261 المحجة ص 206 احقاق الحق ج13 ص 357.

[12] التهذیب ج6 ص 72 1 وسائل الشیعه ج 1 1 ص 382.

/ 0 نظر / 28 بازدید