تقسیم میراث قائم عج

حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند:

قائم هذه الامه هو التاسع من ولدی، و هو صاحب الغیبه، و هو الذی یقسم میراثه و هو حی.

قائم این امت، نهمین فرزند من است، او صاحب غیبت است، و او کسی است که در حال حیاتش میراث او را تقسیم می کنند.
منبع: الزام الناصب صفحه 67

حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند:

فی التاسع من ولدی سنه من یوسف و سنه من موسی بن عمران و هو قائمنا اهل البیت یصلح الله امره فی لیله واحده.

در نهمین فرزند من سنتی از حضرت یوسف و سنتی از حضرت موسی بن عمران است، او قائم ما اهل بیت است، خداوند در یک شب کار او را فراهم می آورد
منبع: بحارالانوار، جلد 51 صفحه 103

/ 0 نظر / 38 بازدید