شوق مهدی

تو حق شناس نئی ای عدو خطا اینجاست

       چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سرم به دنیی و عقبی فرود نمی آمد

       چرا که دوستی اهل بیت در سر ماست

در اندرون من خسته دل خیال امام

       خموش کرد مرا و به خویش در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کنون امیدی هست

       اگر ز ناله و فریاد کار ما بنواست

به هر طرف من سرگشته چند پویم چند

       ره دیار امام زمان کجاست کجاست

نبود میل جهانم و لیک در نظرم

       امید آمدن او چنین خوشش آراست

چو شعله ز آتش شوقت مدام سوزد فیض

       که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

/ 0 نظر / 7 بازدید