آخرالزمان

رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) می فرمایند:

و می بینی که حجّ و جهاد را برای غیر خدا انجام می دهند

و نماز را برای ریا و تظاهر می خوانند.

منبع: الزام الناصب – صفحه 183.

/ 0 نظر / 40 بازدید