سلام ما به قائم آل محمد (عج)

قائم(عج) از زبان پیامبر (ص)

محمد بن علی خزّاز (رحمةالله) در کتاب «کفایة الاثر» از امیر مومنان علی (ع) و آن حضرت از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود :

ای علی، تو از من و من از تو هستم، تو برادر و وزیر من هستی، وقتی من از دنیا رفتم کینه هایی را که این مردم از تو در سینه ها دارند ظاهر می کنند و به زودی بعد از من فتنه ای سخت و بچاره کننده بپا می شود که اشخاص مورد اعتماد و خواص در آن سقوط می کند ، و آن هنگامی است که شیعیان پنجمین امام از اولاد امام هفتم از فرزندان تو را در میان خود نبینند، در فقدان و دوری او اهل زمین و آسمان غمناک گردند، و چه بسیار زن و مرد مومنی که در فراق  او اندوهگین و دلسوخته و سرگردانند.پس از آن برای مدتی سر را به زیر انداخت و خاموش شد سپس سر را بلند کرد و فرمود :

بأبی و اُمّی سمیّی و شبیهی و شبیه موسی بن عمران علیه جیوب النور- أو قال جلابیب النور یتوقّد من شعاع القدس کأنّی بهم آیس من کانوا ، نودوا بنداء یسمع من البعد  کما یسمع من القرب یکون رحمة علی المومنین و عذاباً علی المنفقین.

پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و شبیه موسی بن عمران(ع) است، پوششی از نور او را فرا گرفته که از پرتو ذات مقدس پروردگار برافروخته و فروزان است، گویا آنها را می بینیم که در حال ناامیدی ندایی بشنوند که آن ندا از دور و نزدیک بطور یکنواخت شنیده می شود ، وآن برای مومنین رحمت و برای منافقین عذاب است .

عرض کردم:آن ندا چیست ؟

فرمود: سه ندا است که در ماه رجب بر می خیزد؛

در ندای اول بانگ برآید: آگاه باشید که ستمگران مورد لعنت خداوندند؛

در ندای دوم فریاد برآید:قیامت نزدیک شد ؛

ندای سوم از بدنی که بطور آشکار با خورشید ظاهر می شود بلند شود که گوید:آگاه باشید خداوند حجت بن الحسن (ع) را که نسبت او به علی بن ابی طالب می رسد برای نابودی ستمگران برانگیخت. درآن هنگام فرج فرا رسد ،خداوند سینه های مجروح منتظرین را شفا دهد ، و عقده از دل های ایشان برطرف نماید .

عرض کردم : ای رسول خدا ، امامان بعد از من چه تعدادی خواهند بود؟

فرمود:بعد از فرزندت حسین (ع) نه نفر و نهمین آنها قائم ایشان است .

 

کفایة الاثر:158،بحارالنوار:36/337ح200و51/108ح42،جواهر السنیّة:285،منتخب الاثر:421ح1.

/ 0 نظر / 6 بازدید