ظهور ناگهانی امام

وقتیکه دعبل اشعار معروف خود را نزد امام رضا (ع) قرائت نمود، در خاتمۀ آنها این شعر را خواند:
خروج امام لامحاله واقع یقوم علی اسم الله والبرکات
یعنی نهضت یک امام، مسلم و حتمی است، او بنام خدا و با برکات قیام می نماید. امام رضا (ع) گریه سختی نموده فرمود: روح القدس به زبانت سخن گفت. آیا آن امام را می شناسی؟ عرض کرد: نه، ولی شنیده ام که امامی از شما قیام می کند و زمین را پر از عدل و داد می نماید. حضرت فرمود: بعد از من پسرم محمد امام است و بعد از او فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن پسرش حجت و قائمی است، که در ایام غیبت باید در انتظارش بود و وقتی ظاهر شد باید از وی اطاعت نمود. اوست که زمین را پر از عدل و داد می کند. اما وقت ظهورش تعیین نشده بلکه از پدرانم روایت شده است که: ناگهانی و بغتتاً ظاهر می گردد. ینابیع الموده - جلد دو - صفحه یکصد و نود و هفت


 

/ 2 نظر / 7 بازدید
اللهم عجل لولیک الفرج

بسم الله الرحمن الرحيم" ×××××××××××××× فاطمه در مقام شكوه از دو خليفه : حضرت زهرا (س) خطاب به خليفه اوّل و دوّم فرمود : آيا اگر حديثى را از پيامبر خدا (ص) نقل كنم به آن عمل خواهيد كرد ؟ گفتند: آرى فرمودند : شما را به خدا آيا نشنيده ايد كه پيامبر (ص) فرموده اند : خشنودى فاطمه خشنودى من و خشم فاطمه خشم من است ، هر كه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هر كه فاطمه را خشمگين نمايد مرا خشمگين نموده است ؟ گفتند : آرى ، چنين حديثى را از پيامبر خدا (ص) شنيده ايم. فرمود : من هم خدا و فرشتگان را گواه مى گيرم كه شما دو نفر مرا خشمگين نموديد و خشنودم نساختيد و چون پيامبر (ص) را ملاقات نمايم حتماً از شما به او شكايت خواهم نمود. ×××××××××××× التماس دعا يا علي مدد

زهرا

شرمنده شده جان جهان از غم او بیچاره شده منتظر خانه نشین از غم او ای فاطمه جان، جان به فدای قد خمیده تو ما منتظریم منتظر قائم زمان مهدی تو. اللهم عجل لولیک الفرج