متاع بلا

کسی که محنت ایام دید من بودم

کسی که قامتش از غم خمید من بودم

کسی که بعد رسول خدا به دامن خاک

مدام اشک ز چشمش چکید من بودم

کسی که خواست کند خوار دین فروشان را

به جان متاع بلا را خرید من بودم

کسی که با پسرش شد به پیش دیده دوست

ز ظلم و کینه دشمن, شهید من بودم

کسی که گه به احد گاه خانه گاه بقیع

ز موج اشک قیام آفرید من بودم

کسی که کرد ز نطقش حماسه ای بر پا

که رنگ از رخ دشمن پرید من بودم

کسی که بعد وفات پدر به پای علی

ستم ز اهل سقیفه کشید من بودم

کسی که پشت در نیم سوخته, فضه

صدای ناله ی او را شنید من بودم

کسی که داشت به دل شوق وصل جانان را

ولیک صدمه به جانش رسید من بودم

کسی که "حافظی" از آستان امیدش

نگشته است دمی ناامید من بودم

شعر از حافظی

/ 0 نظر / 18 بازدید