شوق مهدی

دل می رود ز دستم صاحب زمان خدا را

       بیرون خرام از غیب طاقت نماند ما را

ای کشتی ولایت از غرق ده نجاتم

       باشد که باز بینم دیدار آشنا را

ای صاحب هدایت شکرانه ولایت

       از خوان وصل بنواز مهجور بینوا را

مست شراب شوقت این نغمه می سراید

       هات الصبوح حیوا یا ایها السکارا

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

       یک لحظه خدمت تو بهتر ز ملک دارا

آن کو شماخت قدرت هرگز نگشت محتاج

       این کیمیای مهرت سلطان کند گدا را

آیینه سکندر کی چون دل تو باشد

       با آفتاب تابان نسبت کجا سها را

در کوی حضرت تو فیض ار گذر ندارد

       در بارگاه شاهان ره نیست هر گدا را

/ 1 نظر / 3 بازدید
صهبای بیدگلی

سلام خیلی زیبا بود هم نوایی و هم خوانی شما با حضرت حافظ ده روز مهر گردون افسانه است و افسون یک لحظه خدمت تو بهتر ز ملک دارا درود