فرماندهی و رهبری حضرت مولا امام زمان (عج)

در روایات، محل زندگى، مرکز بیت المال و محل تقسیم غنائم جنگى در
زمان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء، مسجد سهله ذکر شده است. [1]
مرکز قضاوت حضرت

در روایات، مرکز قضاوت حضرت مهدى
ارواحنا له الفداء، مسجد اعظم کوفه ذکر شده است [2]
جزیه

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید: امام زمان ارواحنا له الفداء با اهل ذمه چه خواهد کرد؟ فرمود: مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آنان پیمان می بندد، آنان هم با کمال خضوع، با دست خودشان جریه می پردازند. [3]جزیه، مالیاتى است که از اهل ذمه یهود، نصارى و مجوس با در نظرگرفتن توانا و ناتوان بودن آن ها، گرفته می شود و در مقابل، از حمایت قانون برخوردار می شوند و مانند یک فرد مسلمان در پناه اسلام، آزاد زندگى می کنند، و آن مثل زکات و خراج و مالیات و غیره است که از مسلمانان گرفته می شود در این حکم،اجحاف و ظلمی نیست و هر دولت براى اداره مملکت، از وصول مالیات ناگزیر است در اسلام، آن چه از اهل کتاب دریافت می شود به نام جزیه و آن چه از مسلمین اخذ می گردد به نام زکات و غیره خوانده شده است. پس از فتح مکه و درآمدن مردم فوج فوج به دین اسلام و سیطره مسلمانان به نحو کامل بر جزیرة العرب، خداوند پیغمبرش را به نبرد با اهل کتاب از یهود و نصارى امر فرمود:قاتلوا الذین لا یومنون بالله ..... من الذین اتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. [4]

با اهل کتاب که به ایمان به خدا و روز واپسین تن نداده و آن چه را که خدا و رسول حرام کرده، حرام ندانند و به دین حق نگرایند، بجنگید تا گامی که به دست خود، به حالت خوارى وذلت جزیه بپردازند. ابن کثیر گفته: این آیه در سال نهم هجرت، نازل گردید و تا آن روز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اهل کتاب جزیه نگرفته بود. و چون این آیه فرود آمد، آن حضرت از نصاراى نجران و مجوس هجر و سپس از اهل ایله و اذرح و مردم اذرعات و جز آن ها از قبایل نصارى که در اطراف جزیرة العرب سکونت داشتند، جزیه گرفت. [5]


 

[1] بحار الانوار ج 53، ص 11.

[2] بحارا لانوار ج 53، ص 11 الزام الناصب ص 7 1 2 ینا بیع الموده ج3 ص66.

[3] بحار الانوار ج 52 ص 376و 381.

[4] سوره توبه، 29.

[5] معارف و معاریف ج 4 ص 143.

/ 0 نظر / 3 بازدید